+374 91 28 38 32 info@biostem.am
Գլխավոր »Լուրեր

Ի՞նչ հիվանդություններ են բուժվում ցողունային բջիջների օգնությամբ

2019 Սեպ 23, Երկուշաբթի


ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ապլաստիկ սակավարյունություն, բնածին դիզերիտրոպոետիկ սակավարյունություն, Ֆանկոնի սակավարյունություն, պարոքսիզմալ գիշերային հեմոգլոբինուրիա /ՊԳՀ/, իսկական էրիթրոցիտար ապլազիա

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՈՊԱԹԻԱՆԵՐ
Ամեգակարիոցիտոզ, բնածին թրոմբոցիտոպենիա, Գլանցմանի թրոմբասթենիա

ՄԻԵԼՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Սուր միելոիբրոզ, ագնոգեն միելոիդ մետապլազիա /միելոֆիվրոզ/, իսկական պոլիցիտեմիա, էսենցիալ թրոմբոցիտեմիա

ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԾԱՆՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԻՄՈՒՆՈԴԵՖԻՑԻՏ /ԾԿԻԴ/

ԾԿԻԴ՝ ադենոզինդեզամինազի դեֆիցիտով, ԾԿԻԴ՝ կապված  X քրոմոսոմի հետ, ԾԿԻԴ՝ Տ և Բ լիմֆոցիտների բացակայությամբ,  ԾԿԻԴ՝ Տ լիմֆոցիտների բացակայությամբ և Բ լիմֆոցիտների նորմալ մակարդակով, Օմեննի համախտանիշ

ԻՄՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կոստմաննի համախտանիշ, միելոկատեկսիս, ատաքսիա-տելեանգիէկտազիա, ճաղատ լիմֆոցիտների համախտանիշ, վարիաբել չդասակարգված իմունոդեիցիտ, Դի Ջորջի համախտանիշ, լեյկոցիտների ադգեզիայի դեիցիտ, լիմֆոպրոլիերատիվ հիվանդություն, լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդություն՝ կապված X քրոմոսոմի հետ, Վիսկոտտ –Օլդրիչի համախտանիշ

ՖԱԳՈՑԻՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
Չեդիակ-Խիգասի համախտանիշ, քրոնիկ գրանուլեմատոզ հիվանդություն, նեյտրոֆիլների ակտինի դեֆիցիտ, ռետիկուլյար դիսգենեզիա

ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ՔԱՂՑԿԵՂ /պլազմաբջջային հիվանդություններ/
բազմակի միելոմա, պլազմաբջջային լեյկեմիա, Վալդենսթրեմի մակրոգլոբուլինեմիա

ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
Նեյրոբլաստոմա, ռետինաբլաստոմա

ՍՈՒՐ ԼԵՅԿՈԶ
Սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզ /ՍԼԼ/, սուր միելոգենային լեյկոզ /ՍՄԼ/, սուր բիենոտիպային լեյկոզ, սուր չդիֆերանցված լեյկոզ

ՔՐՈՆԻԿ ԼԵՅԿՈԶ
Քրոնիկ միելոգեն լեյկոզ /ՔՄԼ/, քրոնիկ լիմֆոցիտար լեյկոզ /ՔԼԼ/, յուվենիլ քրոնիկ միելոգենային լեյկոզ /ՅՈՒՔՄԼ/, յուվենիլ միելոմոնոցիտար լեյկոզ /ՅՈՒՄՄԼ/

ՄԻԵԼՈԴԻՍՊԼԱՍՏԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
Ռեֆրակտերային սակավարյունություն /ՌԱ/, ռեֆրակտեր սակավարյունություն՝ օղակային սիդերոբլաստներով /ՌԱՕՍ/, ռեֆրակտեր սակավարյունություն՝ բլաստների ավելցուկով, ռեֆրակտեր սակավարյունություն՝ բլաստների ավելցուկով տրանսորմացիայի փուլում, քրոնիկ միելոմոնոցիտար լեյկոզ /ՔՄՄԼ/

ԼԻՄՖՈՄԱՆԵՐ
Խոջկինի հիվանդություն, ոչխոջկինյան լիմֆոմա, Բերկիտտի լիմֆոմա

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՈՊԱԹԻԱՆԵՐ
Մեծ բետա-թալասեմիա, Դայմոնդ-Բլեկֆենի սակավարյունություն, իսկական էրիթրոցիտար սակավարյունություն, մանգաղաձև-բջջային սակավարյունություն

Հետևեք մեզ

Սոցցանցերում

  Կապ  

Ուղարկել հաղորդագրություն

Կապ մեզ հետ

Օրբելի 22 փող.
Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան

+374 91 28 38 32

info@biostem.am