+374 91 28 38 32 info@biostem.am

Գնացուցակ

Արյունը վերցնելու և մշակելու համար առաջնային գումարը կազմում է 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ, այնու հետև՝ յուրաքանչյուր տարվա պահպանման համար 50 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ: Եթե համեմատենք արտասահմանյան ընկերությունների հետ, ապա առաջնային գումարը 2000 եվրո է, իսկ տարեկան պահպանման համար վճարվում է 75 եվրո: